blad 2

Så ruller hjulene igen

Så ruller hjulene igen

RaceRunning har igen fået gang i Hjulene. Der spilles også kørestols-basketball.

Alle foreningens øvrige aktiviteter er også kommet i gang. Det gælder Fodbold, Boccia, Halliwick Sømning og Varmt Vandsgymnastik.

Meget har stået i Coronaens tegn. Alt, i foreningen, har været helt lukket ned. Heldigvis er vi nu i gang igen.

Vi burde have afholdt Generalforsamling i første kvartal, som der kræves iflg. foreningens vedtægter. Skulle vi have fulgt vedtægterne havde vi været nødt til at afholde der online, men bestyrelsens beslutning var at udsætte dette, til vi igen kunne

mødes fysisk.

Der er nu sat dato på Generalforsamling. Ligeledes på Sommerfest, som i år bliver afholdt efter sommerferien. Se invitationerne på de næste sider.

Som i kan læse længere inde i bladet, bliver der fra RaceRunnings side, gjort meget for at få meget mere gang i denne aktivitet.

På forsiden af KLUBNYT kan i se at der står blad nr. 2, så følger numrene kvartalerne. Det første blad blev desværre aflyst – der skete alt for lidt i foreningen, og det meste af det der kunne skrives om, var af kedelig art.

Nu håber vi på en rigtig god sommer. Og at når vi mødes igen efter sommerferien, at alt er ”helt normalt” igen. At der ikke er nogen restriktioner af nogen art.

God sommer Bent

© 2018