blad 2

Generalforsamling
i Esbjerg Handicap Idræt
Torsdag d. 2. september 2021 kl. 18.30
i Klublokalet, Grønvangsvej 9a


Husk tilmelding pga. efterfølgende BINGO.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent
 6. Valg
  1. Formand: Preben G. Nielsen

  2. Bestyrelsesmedlemmer: Bent og Kasper

  3. Suppleant:

  4. Revisorer

 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Aftenen slutter med hyggelig BINGO, hvor vi har mange flotte gevinster.

Og klubben byder ligeledes på kaffe og kage.

Tilmelding SMS til Preben, nr. 20825367
Senest d. 25. august

Udskriv