Generalforsamling
 
i Esbjerg Handicap Idræt
 
onsdag d. 18. februar 2015 kl. 19.30
i klublokalet på Gammelby Fritidscenter
Dagsorden:
 
 1. 1.Valg af dirigent
 2. 2.Formandens beretning
 3. 3.Godkendelse af regnskab
 4. 4.Indkomne forslag
 5. 5.Kontingent
 6. 6.Valg
 7. 7.Eventuelt
 1. Kasserer: Jan
 2. Bestyrelsesmedlemmer: Connie, Ingrid og Kira
 3. Suppleant:
 4. Revisorer
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved et ”kaffebord”.

Udskriv