Generalforsamling

 

i Esbjerg Handicap Idræt

 

onsdag d. 26. februar 2014

kl. 19.30

i klublokalet på Gammelby Fritidscenter

 

Dagsorden:

 

 1. 1.Valg af dirigent
 2. 2.Formandens beretning
 3. 3.Godkendelse af regnskab
 4. 4.Indkomne forslag
 5. 5.Kontingent
 6. 6.Valg
 7. 7.Eventuelt
 1. Kasserer: Jan
 2. Bestyrelsesmedlemmer: Connie, Ingrid og Kira
 3. Suppleant: Niels Ole
 4. Revisorer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved ”kaffebord”.


Udskriv