EHI-PRISEN 2014
 
I anledning af vores 40 års jubilæum i 2012 indstiftede bestyrelsen en pris – EHI-prisen.
Den første pris blev uddelt ved vores jubilæumsfejring i 2013.
 
Prisen er vores mulighed for at takke en person i klubben, som har gjort en særlig indsats.
Den kan tildeles instruktører, trænere, hjælpere og idrætsudøvere – kort sagt alle medlemmer af klubben.
Det er klubbens medlemmer, der indstiller, og bestyrelsen beslutter.
I år var vi dog nødt til at gå uden om en bestyrelsesbeslutning.
Vi var nemlig nogle, der syntes, at Bent Vang skulle have dette års pris.
 
Som I ved, så er Bent udstyret med en stor videbegærlighed og han følger med i alt, hvad der foregår i klubben.
Det skal han jo også som redaktør af vores blad. Såh ….. Vi var nødt til at bilde Bent ind, at der ikke
skulle uddeles en pris i år.
Jeg tror, Bent blev lidt overrasket, da jeg så alligevel på bestyrelsens vegne ville uddele prisen.
 
Bent har været med i klubben i mange år, er og har været involveret i flere idrætters ugentlige afvikling.
Han har også siddet i bestyrelsen i mange år og trækker et stort læs ved især praktiske opgaver.
Bent får prisen især for sit utrættelige arbejde med at tegne annoncer til vores blad og skrabe artikler sammen.
Stor tak til Bent for det fantastiske arbejde og stor tak til Bents kone og børn,
fordi vi får lov til at låne Bent så mange timer i klubben.
Vi kan ikke undvære Bent til bladdriften og alt det andet, han er involveret i.
Så vi håber, han fortsætter mange år endnu.
 
Stort til lykke til Bent Vang med EHI-prisen 2014.
 
På bestyrelsens vegne
Ingrid
 
Bent ses her med blomster og den fornemme  pris.
side 15 HPIM2167
 

Udskriv