Generalforsamling

i Esbjerg Handicap Idræt

 

torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19.30

i klublokalet på Gammelby Fritidscenter

Grønvangsvej 9a

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent
 6. Valg
 7. Eventuelt
 1. Formand: Preben G. Nielsen
 2. Bestyrelsesmedlemmer: Bent og Kasper
 3. Suppleant:
 4. Revisorer

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved ”kaffebord”.

 

Udskriv