Generalforsamling 2011

Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 3. marts 2011, i klublokalet, i Gammelby Fritidscenter.

1. Valg af dirigent

René blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Grillfesten 2010 forløb godt, ca. 45 personer deltog.  Så længe der er så stor tilslutning fortsætter succesen.

Varmtvandsgymnastik og fodbold er p.t. de hold som har størst tilslutning. Fodbold holdene har været til forskellige turneringer gennem sæsonen, og har også fået nye trænere. Inger, som har gjort en stor indsats gennem mange år har valgt at stoppe og lade nye kræfter komme til. Vi vil gerne sige tak til Inger for den store indsats og velkommen til de nye trænere.

Basket afdelingen har været ramt at sygdom gennem hele efteråret/vinteren, da de ikke er så mange på holdet, er der ikke blevet trænet så meget.

Boccia har haft en stor udskiftning gennem de sidste år, hvor en del ”gamle” er stoppet og nye er begyndt. P.t. er de så mange på holdet at de uden problemer kan stille hold hver gang.

Bordtennis har kun 3 aktive.

Vi har opstartet et hold i badminton, hvor alle deltagere indtil videre kommer fra bofællesskabet Edelsvej .

Hvis de enkelte trænere har problemer eller spørgsmål af nogen slags, så skal de endelig kontakte Preben eller bestyrelsen.

Bestyrelsen har i samarbejde med idrætskonsulenten for DHIF og handicapidrættens samråd lavet en ansøgning omkring ændring af tilskudsordningerne fra Esbjerg Kommune.

Der er ikke kommet svar endnu.

EHI er fortsat medlem af ETAC, som giver vores medlemmer mulighed for at træne gratis i deres fitness lokaler i Kvaglundparken 1.

Igen i år deltog bestyrelsen og trænere i idrætsfesten som foregår inde på Tobakken.

Vi valgte ikke at deltage i Idrætsnatten, da det ikke giver nye medlemmer og vi har oplevet at rekvisitter er gået i stykker. Desværre er der for mange fulde mennesker sidst på aftenen.

Vi ville gerne have deltaget i foreningernes dag, men afventede en invitation som vi plejer at få, den fik vi ikke, og da det blev klart var, det for sent at tilmelde sig.

Til juleafslutning valgte Boccia, Bordtennis og Varmtvandsgymnasterne at afholde det i klublokalet.

3. Godkendelse af regnskab

Jan Knudsen var fraværende, så Bent Vang fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen forslag

5. Kontingent

Uændret.

6. Valg

 A) Formand.
Preben Nielsen blev genvalgt
 
B) Bestyrelsesmedlemmer.
Bent Vang og Kasper Poulsen blev genvalgt.
 
C) Suppleant.
Niels Ole Bogdahn genvalgt.
 
D) Revisorer.
Renè G. Jørgensen og Lars Enemark blev også genvalgt.
 
7. Eventuelt
Der var opbakning til forslag om at indkøbe malerier til klublokalet.
 
 
Referent
Kira Nielsen

 

© 2023 Esbjerg handicap idræt