Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010.

Torsdag den 25. februar afholdte EHI ordinær generalforsamling i klublokalet på Gammelby Fritidscenter. Gaderne lå øde, men det var desværre ikke fordi alle havde valgt at deltage i generalforsamlingen, men nærmere fordi vejret var til at gå aftentur. Kun 3 medlemmer gjorde deres indflydelse gældende.

 1. Valg af dirigent.

           Preben blev valgt.

 1. Formandens beretning.

           Preben gennemgik året begivenheder i klubben, hvor hovedpunkterne var følgende:

Legatet fra B47’s Venner har nu fundet anvendelse, idet der er indkøbt 2 badestole til Svømmestadion Danmark på opfordring fra medlemmer. Stolene kan anvendes af alle. Label med teksten: ”Venligst udlånt af Esbjerg Handicap Idræt” er monteret på stolene. Svømmestadion har påtaget sig den løbende vedligeholdelse af disse.

Fodboldafdelingen kører godt, de har været ude og spille et par turneringer og det forventer vi de fortsætter med.

Basketafdelingen har slået sig samme med Odense pga. mangel på spillere for begge hold. Forhåbentlig er det kun en midlertidig foranstaltning, da det giver meget transport til og fra træningssamlinger.

Atletik ligger pt. stille, da Ebbe Blickfeldt er i Schweiz i forbindelse med sin uddannelse.

Badutspringerne (hold for autistiske børn) er desværre nede på 2 medlemmer, men de mødes stadig og hygger sig med det.

Igen i år blev der afholdt grillfest for alle medlemmerne som sommerafslutning – denne gang var ansvaret lagt over på en professionel ”grillmester”. En succes som sandsynligvis vil blive gentaget til sommer.

Juleafslutningerne afholdes lokalt i de enkelte afdelinger med støtte fra klubben.

EHI har i det forgangne år været repræsenteret på en lang række møder for at gøre vores indflydelse gældende - enten på kort eller langt sigt.
Det er vigtigt for klubben og vores muligheder, at vi viser flaget.

 1. Godkendelse af regnskab

           Jan fremlagde et positivt regnskab for 2009 med et overskud på i alt DKK 36.045,57.

Det forholdsvis store overskud skal ses i lyset af legatet fra B47’s Venner på DKK 15.000,- og et ekstraordinært transporttilskud fra DHIF for 2008, som først er udbetalt i 2009. Poster som ikke kan budgetteres for de kommende år. Vigtig forudsætning er, at der ikke betales lokalleje i Esbjerg Kommune – heller ikke for Svømmestadion Danmark. 

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

           Bestyrelsen har ingen forslag modtaget.

 1. Kontingent.

          Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om uændret kontingent.

 1. Valg.
 1. Kasserer: Jan genvalgt
 2. Bestyrelsesmedlemmer: Connie, Kira og Ingrid blev alle genvalgt.
 3. Suppleant: Niels Ole Bogdahn blev valgt – posten har været ubesat i den forgangne periode.
 4. Revisorer: Lars blev genvalgt. Rene Graff blev valgt i stedet for Anja.

 

 1. Eventuelt.
Varmt vandsholdet mangler bolde til vandgymnastik. Kurser i varmtvandsgymnastik – det sidste blev aflyst pga. manglende tilmelding. Afholdes enten i DHIF eller DGI regi. Varmt vandsholdet vil desuden gerne have mulighed for at benytte Svømmestadions andre faciliteter (spa, dampbad) i forlængelse af træningen.
Bestyrelsen lovede at se på mulighederne.


© 2024 Esbjerg handicap idræt