Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015.

 

EHI afholdte onsdag den 18. februar ordinær generalforsamling i klublokalet på Gammelby Fritidscenter. I år valgte 10, inklusiv bestyrelsen, at deltage i arrangementet – tak til de fremmødte.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag – Ingrid - blev valgt uden modkandidater.

 

2. Formandens beretning

Esbjerg Handicap Idræt har igen haft et godt år. Vores populære grillfest blev traditionen tro afholdt i juni med stor tilslutning fra klubbens medlemmer.

 

Vi deltog i Idrætsnatten, denne gang med kørestolsbasket på pladsen foran Musikhuset. Da kommunen skal spare penge er det foreløbigt sidste gang Idrætsnatten er blevet afholdt.

 

Vores fodboldhold var i 2014 så gode at de nåede finalestævnet i Aalborg, hvor de opnåede en imponerende 2. plads. Jeg ved ikke om resultatet var påvirket af, at de fik lov at leje EfB’s spillerbus, så de kunne komme standsmæssigt frem – men i hvert tilfælde godt gået. Tillykke med sølvmedaljerne!

 

Basketholdet bliver støt og roligt bedre og vandt for nylig deres første kamp i FM.

 

I 2014 blev der også startet et nyt hold med varmtvandsgymnastik for børn – de træner hver uge i Bramming.

 

Bestyrelsen har naturligvis også afholdt en række møder og deltaget i forskellige idrætsrelaterede møder og udvalg hen over året.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab

Jan gennemgik både resultatopgørelsen og balancen. Året har resulteret i et overskud på DKK 34.352,99

 

Årsagen til overskuddet skyldes primært store sponsorindtægter.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

5. Kontingent

Bestyrelsen indstillede til, at det nuværende kontingent på DKK 300,-/halvår bibeholdes i endnu et år. Grundet årets resultat er der pt. ikke grund til at sætte kontingentet op.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg

a. Formand Preben – genvalgt for 2 år uden modkandidat

b. Bestyrelsesmedlemmer Bent og Kasper – begge genvalgt for 2 år uden modkandidater

c. Suppleant – René blev valgt til den ledige post for 1 år uden modkandidat

d. Revisorer Lars og Rene – Lars blev genvalgt for 1 år uden modkandidater. I stedet for René, som ikke både kan være suppleant og revisor, blev Inger valgt for 1 år uden modkandidat. 

 

7. Eventuelt

Inger spurgte til muligheder for kurser inden for varmtvandsgymnastik. Det ser ud til at DGI har flere relevante kurser af denne type end DHIF. Bent undersøger mulighederne for kurser i DGI, og hvorvidt EHI bør være medlem af DGI.

 

Rekruttering af nye medlemmer – specielt op til sæsonstart. Mange foreninger indrykker annoncer i dag- og ugepressen. EHI har undladt disse annoncer de seneste år pga. manglende udbytte. Bestyrelsen undersøger om disse skal genoptages i en eller anden form.

 
© 2023 Esbjerg handicap idræt