Generalforsamling 2016.

Generalforsamling 2016.

EHI afholdte onsdag den 2. marts ordinær generalforsamling i klublokalet på Gammelby Fritidscenter.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag – Ingrid - blev valgt uden modkandidater.

 

2. Formandens beretning

Fodbold har igen i år deltaget i FM med succes – da de endnu en gang kvalificerede sig til slutrunden. Her viste modstanden sig dog for stærk og det blev til en samlet femte-plads.

 

Vi har investeret i nye stole til basketholdet. Efterfølgende har der dog været udfordringer på holdet og det har været vanskeligt at holde sammen på spillerne. Vi arbejder på at finde en løsning, da vi har mistet 4-5 spillere på det seneste. Det har betydet, at holdet har måttet trække sig fra de sidste to runder i FM.

 

Hos svømmerne i Bramming Svømmehal har klubben sammen med Spastikerforeningen indkøbt et bruseleje, som gør forholdene lidt bedre for medlemmerne.

 

Boccia afdelingen har indkøbt nye bolde, da de gamle desværre ikke længere var helt runde.

 

Bestyrelsen har naturligvis også afholdt en række møder og deltaget i forskellige idrætsrelaterede møder og udvalg hen over året.

 

3. Godkendelse af regnskab

Bent fremlagde på vegne af Jan både resultatopgørelsen og balancen. Året har resulteret i et mindre underskud på kr. 1233,-

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

5. Kontingent

Bestyrelsen indstillede til, at det nuværende kontingent på kr. 300,-/halvår sættes op til kr. 350,-/halvår. Dette skyldes hovedsagligt de øgede omkostninger til lokaleleje. Vi betaler både for den tid vi bruger klublokalet og de respektive haller.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg

a. Kasserer Jan – genvalgt for 2 år uden modkandidat

b. Bestyrelsesmedlemmer Ingrid, Kira og Connie – Ingrid ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog René, der blev valgt for 2 år uden modkandidat. Kira og Connie blev begge genvalgt for 2 år uden modkandidater.

c. Suppleant – da René blev valgt til den ledige post i bestyrelsen, og der ikke var kandidater til suppleantposten, står denne åben til næste generalforsamling.

d. Revisorer Inger og Lars – begge blev genvalgt for 1 år uden modkandidater.

 

7. Eventuelt

Intet til dette punkt.

 
© 2024 Esbjerg handicap idræt