Hvem kan deltage:
Bordtennis er for fysisk handicappede fra 16 år og opefter.

Aktiviteter:
Træningsaftenen går med at spille kampe mod hinanden i gymnastiksalen
og derefter hygge med kaffe og kage i klublokalet.
Ud over den ugentlige træning er deltagerne med til klubbens grill-arrangement
før sommerferien og holder juleafslutning i klublokalet.

Træningstid og -sted:
Gammelby Fritidscenter
Grønvangsvej
Esbjerg

Træningstider: Mandage kl.19-21

Kontaktperson:
Bent Vang
Tlf. 75 13 86 28