Hvem kan deltage:
Fodboldholdet er for udviklingshæmmede drenge og piger fra 12 år og opefter.
Eneste forudsætninger for deltagelse er, at man er gående og er glad for at spille fodbold.

Aktiviteter:
Under den ugentlige træning arbejdes med boldbehandling, motorik, kondition og sammenspil.
Om sommeren spiller holdet udendørs og om vinteren indendørs.
Holdet deltager i DHIF's regionsturnering og deltager i udvalgte invitationsturneringer både
udendørs og indendørs.
Ud over den ugentlige træning er deltagerne med til klubbens grill-arrangement før sommerferien
og holdet har sin egen juleafslutning i klublokalet.

Træningstid og -sted:
Rørkjær Hallen
Ringen
Esbjerg

Træningstider: Mandage kl.16-17.30

Træning i hal om vinteren
Træning på boldbane ved hallen om sommeren (fra april til oktober - afhængigt af vejret)
Der er 2 trænere, samt en holdleder.

Det forventes, at forældre bakker op om holdet og er med i bl.a. kørselsordning til stævner.

Kontaktperson:
Jette Kristensen
Tlf. 20 68 40 66