Generalforsamling
i Esbjerg Handicap Idræt
 
onsdag d. 11. marts 2020 kl. 20.00
i klublokalet på Gammelby Fritidscenter
Grønvangsvej 9a
 
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent
 6. Valg =
  1. Kasserer: Jan
  2. Bestyrelsesmedlemmer: Connie, Kira og René
  3. Suppleant
  4. Revisorer
  1. Eventuelt
Jan modtager ikke genvalg, så vi skal have valgt en ny kasserer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved ”kaffebord”.
Image

Udskriv