COVID 19
Vi er desværre alle påvirket af den nuværende situation, med faren for smitte med Corona virus. 
Det der står i dette blad, er selvfølgelig med stort forbehold. Vi ved jo ikke hvad der sker fremadrettet.
 
Dags dato, søndag d. 29. marts, er jeg lige gjort bekendt med at al aktivitet med RaceRunning er udskudt til 1. juni.
Så de starter forhåbentlig op torsdag d. 4. juni. Vi håber så at vi kan afholde ”Kom og Prøv” søndag d. 7. juni.
 
Forhåbentlig er alle aktiviteter i fuld sving inden sommerferien, og at vi alle mødes lige efter ferien til Sommerfest,
der i år er valgt at ligge onsdag d. 26. august.
 
Dette nummer af KLUBNYT udkommer også lidt senere end normalt - i april måned. Det bliver så en sammenlægning
af marts og juni udgaven. Så næste udgivelse bliver ikke før i september.
 
Jeg håber at alle foreningens medlemmer har det godt, og at det snart bliver andre tider.
Således at vi kan mødes på normal vis til almindelig træning og andre aktiviteter.
 
På glædeligt gensyn
Bent

Udskriv