Generalforsamling 11. marts 2020.

EHI afholdt Generalforsamling onsdag d. 11. marts 2020.
Tilstede: Annette, Eva, Connie, Rene, Bent, Preben, Susanne, Kira.
 
1. Valg af dirigent
Bent blev indstillet og valgt.
 
2.Formandens beretning
Vi er stadig med i Esbjerg Idrætsråd og ETAC, hvilket vi mener betyder meget for os som handicap klub, at vi er synlige og har en vis indflydelse. 
 
I 2019 er RaceRunnere opstartet. Vi blev kontaktet af spastiker foreningen om vi ville være med til at opstarte et hold racerunner, hvilket lød som et spændende projekt vi ikke kunne sige nej til.
Der er nogle udfordringer med at få plads til opbevaring af deres cykler, som bestyrelsen stadig arbejder på at finde en god løsning på.
 
Der er 5 aktive racerunnere som har lånt cykler, klubben har fået bevilliget en sum penge til indkøb af nye cykler.
Priserne på halleje stiger jævnt, heldigvis er udendørsbanerne stadig gratis, men det koster klubben mange penge hvert år at dække disse udgifter.
 
Vores kasserer meldte ud i december at han ville afgå. Det gjorde at vi fik travlt med at finde en substitueret kasserer, da han ville fratræde pr. omgående.
3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.
 
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
 
5. Kontingent
Forbliver på nuværende – 400kr pr. ½ år.
 
6. Valg
A. Kasserer: 
René blev valgt
 
B. Bestyrelsesmedlemmer:
Connie, Kira, Annette (ny på posten)
 
C. Suppleant
Susanne(ny på posten)
 
D. Revisorer
Lars Enemark og Eva Thornval Nielsen (ny på posten)
 
7. Eventuelt
Intet til dette punkt.
 
Referent, Kira
© 2024 Esbjerg handicap idræt