Generalforsamling

Generalforsamling i Esbjerg Handicap Idræt   onsdag d. 11. marts 2020 kl. 20.00 i klublokalet på Gammelby Fritidscenter Grønvangsvej 9a   Dagsorden:   Valg af dirigent Formandens beretning Godkendelse af regnskab Indkomne forslag Kontingent Valg = Kasserer: Jan Bestyrelsesmedlemmer: Connie, Kira og René Suppleant Revisorer Eventuelt Jan modtager ikke genvalg, så vi skal have valgt en ny kasserer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden  i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.   Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved ”kaffebord”.
© 2023 Esbjerg handicap idræt