Generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019

Generalforsamling
i Esbjerg Handicap Idræt
 
torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.30
i klublokalet på Gammelby Fritidscenter
Grønvangsvej 9a
 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent
 6. Valg
 1. Formand: Preben G. Nielsen
 2. Bestyrelsesmedlemmer: Bent og Kasper 
 3. Suppleant: 
 4. Revisorer
 1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved ”kaffebord”.

© 2023 Esbjerg handicap idræt